Screw press

Screw press คือ เครื่องที่ทำการแยกน้ำออกจากของแข็ง หรือ กาก ซึ่งจะทำงานรวมกันระหว่างระบบควบคุมไฟฟ้า

คุณสมบัติพิเศษ

– เป็นเครื่องมือที่ครบครันในขั้นตอนเดียว ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนงาน จึงทำให้สะดวกในการใช้งานและติดตั้ง

– สามารถรีดตะกอนได้ทั้ง Bio sludge, chemical sludge

– ทำงานอัตโนมัตได้อย่างต่อเนื่ง 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีคนเฝ้า

– ง่ายต่อการติดตั้ง เป็นการออกแบบที่กะทัดรัดไม่เปลืองพื้นที่

– ประหยัดพลังงาน ใช้ไฟฟ้าน้อย และใช้น้ำสำหรับล้างน้อย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

– การดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องดูแลเป็นประจำ

– ไม่ต้องใช้ตัวกรอง (Non Filter)

Screw
Screw1
Screw2
Screw3