Premium Storage
Bolted Tank

NPI

บริษัท Premium จำหน่าย ถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบ หลากหลายรูปแบบ

1. ถังเก็บน้ำถอดประกอบแบบไลน์เนอร์ (Liner)
2. ถังเก็บน้ำถอดประกอบแบบ อีพ๊อกซี่ (Epoxy)
3. ถังเก็บน้ำถอดประกอบแบบ เคลือบแก้ว (Glass Fused)
4. สามารถใช้เก็บน้ำดิบ น้ำประปา น้ำดื่ม หรือน้ำสำหรับดับเพลิง น้ำเพื่อการเกษตร
5. ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่าในการใช้งานสูง
6. มีตั้งแต่ขนาด 2,000 ลิตร 2,500,000 ลิตร สามารถเลือกใช้ตามความต้องการและขนาดของพื้นที่ได้

คุณสมบัติของถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบ

1. สามารถใช้เก็บน้ำดิบ น้ำประปา น้ำดื่ม หรือน้ำสำหรับดับเพลิง น้ำเพื่อการเกษตร
2. ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่าในการใช้งานสูง
3. มีตั้งแต่ขนาด 2,000 ลิตร ถึง 2,500,000 ลิตร สามารถเลือกใช้ตามความต้องการและขนาดของพื้นที่ได้

ข้อดีของถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบ

1. ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก มีหลากหลายขนาดให้เลือก
2. สามารถเคลื่อนย้ายได้
3. แข็งแรง ทนทาน ราคาไม่แพง
4. ซ่อมบำรุงน้อย