WATER TANK

logo
NPI

ถังเก็บน้ำ NPI (นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์)

1. ถังเหล็กชุบกัลวาไนซ์
2.ใช้แผ่นรองรับน้ำ Enpex FPP (Flexible Polypopylene) หนา 0.75 มม. มีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อรังสี UV
3. เป็นถังแบบประกอบ ไม่มีรอยเชื่อม อายุการใช้งาน มากกว่า 50 ปี
4. สามารถใช้เก็บน้ำดิบ น้ำประปา น้ำดื่ม หรือน้ำสำหรับดับเพลิง น้ำเพื่อการเกษตร
5. ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่าในการใช้งานสูง
6. มีตั้งแต่ขนาด 2,000 ลิตร 2,500,000 ลิตร สามารถเลือกใช้ตามความต้องการและขนาดของพื้นที่ได้

วิธีการติดตั้งถังเก็บน้ำ NPI

ตัวถังแบบประกอบติดตั้งสะดวก

วัสดุรับน้ำ

วัสดุหลังคา

PERMASTORE

Water Tank

1. ถังเหล็กเคลือบ Fusion โดยเคลือบแบ Glass-Fused-to –steel (ตรวจเช็คการเคลือบผิวทุกแผ่น 100%ด้วยกระแสไฟฟ้า)

2. เป็นถังประกอบไม่มีรอยเชื่อม อายุการใช้งานมากว่า 50 ปี

3. สามารถใช้กับงานกับน้ำอุปโภค/บริโภค สำหรับดับเพลิง น้ำเสีย รวมไปถึงของเหลวที่มีความเป็นกรด/ด่าง (pH1-14) และงานไบโอแก๊ส ทุกความต้องการในการกักเก็บน้ำ

4. ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่าในการใช้งานสูง

5. มีขนาดตั้งแต่ 13,000 – 9,370,000 ลิต สามารถเลือกใช้ตามความต้องการ และขนาดของพื้นที่

ถังเก็บน้ำ CST

Water Tank1

ถังเก็บน้ำ CST นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

1. เป็นถังเคลือบ Vitrium (ผงแก้ว) ตรวจเช็คการเคลือบผิวทุกแผ่น 100%ด้วยกระแสไฟฟ้า

2. สามารถประกอบได้อย่างรวดเร็วอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี

3. สามารถใช้กับงานกับน้ำอุปโภค/บริโภค สำหรับดับเพลิง น้ำเสีย รวมไปถึงของเหลวที่มีความเป็นกรด/ด่าง (pH1-14) และงานไบโอแก๊ส ทุกความต้องการในการกักเก็บน้ำ

4. มีตั้งแต่ขนาด 2,000 ลิตร 2,500,000 ลิตร สามารถเลือกใช้ตามความต้องการและขนาดของพื้นที่ได้

ถังเก็บน้ำYHR นำเข้าจากประเทศจีน

Water Tank2

ถังเก็บน้ำYHR นำเข้าจากประเทศจีน

1. เป็นถังเคลือบ Vitrium (ผงแก้ว) ตรวจเช็คการเคลือบผิวทุกแผ่น 100%ด้วยกระแสไฟฟ้า

2. สามารถประกอบได้อย่างรวดเร็วอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี

3. สามารถใช้กับงานกับน้ำอุปโภค/บริโภค สำหรับดับเพลิง น้ำเสีย รวมไปถึงของเหลวที่มีความเป็นกรด/ด่าง (pH1-14) และงานไบโอแก๊ส ทุกความต้องการในการกักเก็บน้ำ

4. มีตั้งแต่ขนาด 2,000 ลิตร 2,500,000 ลิตร สามารถเลือกใช้ตามความต้องการและขนาดของพื้นที่ได้