Services 2017 ติดตั้ง clear water plant โครงการ First avenue

  1. งานติดตั้ง ระบบรีไซเคิลน้ำ กำลังการผลิต 2 ลบ.ม./ชม. เพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดชำระในห้องน้ำ
  2. งานติดตั้ง ระบบรีไซเคิลน้ำ กำลังการผลิต 5 ลบ.ม./ชม. เพื่อใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ
    สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ First avenue บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี