Forsta Filters

อุปกรณ์กรองอนุภาคของแข็งที่ปนเปื้อนในน้ำ นำเข้าจากสหรัฐอมเริกา สามารถเลือกรูกรองได้เล็กสุดถึง 5 ไมครอน ใช้แทนถังกรองทราย

หนังสือแต่งตั้ง

หนังสือForsta

จุดเด่นของ Forsta Fillter

ติดตั้งง่าย ตะแกรงที่ใช้กรองเป็นStainless Steel 316 ตะแกรงกรองมีความคงทนสูง ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย มีระบบควบคุมการล้างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องหยุดระบบ สามารถกรองได้ต่อเนื่อง รับประกัน 1 ปี

90s
180s
workf

วิธีการทำงาน

1.น้ำดิบไหลเข้าตะแกรงกรองหยาบและกรองละเอียด

2.เมื่อผ่านการกรองตะกอนต่างๆ จะเกาะผนังด้านในของตะแกรง ทำให้แรงดันแตกต่างสูงขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลากรอง

3.เมื่อแรงดันแตกต่างสูงขึ้น ระบบจะสั่งเปิดวาล์วชุดทำความสะอาดจะดูดสิ่งสกปรกจากตะแกรง โดยไม่ต้องหยุดการกรองและจะล้างตัวเองจนกว่าแรงดันแตกต่างจะกลับมาเป็น 0 psi อีกครั้ง

วัสดุ

Sintered Mesh Perforated Plate

Stainless Steel 316L . High Flow Wire Mesh. Reinforced Perforated Plate

Multi-Layered Diffusion Bonded Wire Mesh

Stainless Steel 316L. Alloy 20 ,Inconel ,Monel. Outstanding Effective Screen Area. High Flow Design

Wedge Wire Slotted Screen

Stainless Steel Grades 304, 316L. Duplex Stainlees, Super Duplex Stainless. Alloy 20, Inconel, Monel, Titanium. Ideal for Application with Fibers. Extremely Robust Design

Perforated Plate

Stainless Steel Grades 304, 316L. Duplex Stainlees, Super Duplex Stainless. Alloy 20, Inconel, Monel, Titanium. Ideal for Application with Fibers. Extremely Robust Design

VS. Bag & Cartridge Filters

90-series-cooling-tower-filter-100gpm
 • ต้องเปลี่ยนทุกๆ 15-30 วัน (หรือขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ)
 • ต้องหยุดระบบในขณะที่ทำการเปลี่ยนและใช้แรงงานในการเปลี่ยน
 • ไส้กรองที่ผ่านการใช้งานแล้วจะต้องส่งกำจัด

VS. Centrifugal Filters

centri
 • Predictable Solid Filtration Barrier
 • Does not Require a Minimum Velocity
 • Removes ALL Solids, Regardless of Density

                                             VS. Sand Filter

sand
 • ตะแกรงที่ใช้สำหรับการกรอง สามารถล้างทำความสะอาดได้
 • ไม่ต้องเปลี่ยนตะแกรง ไม่ต้องหยุดระบบและไม่ต้องใช้แรงงาน
 • ของเสียที่เกิดจากการล้างตัวเอง สามารถนำไปเข้าระบบบำบัดน้ำเสียได้

                                                VS. Disc Filters

180-3200gpm-Natural-Food-Holdings-1200x900
 • Static Filtration Barrier
 • Much Higher Flow Rates
 • Robust MOC
 • No Need to Manifold Many Units in Parallel

Forsta 90 Series Filter

Forsta 180 Series Filter