premium

ความเป็นมา

ในปัจจุบันทาง บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญและมีเป้าหมายในการขยายงานทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร และต่อเนื่อง ซึ่งรวมระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว กว่า 10 ปี เพื่อรองรับธุรกิจสีเขียว สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานด้านเทคโนโลยีการผลิตน้ำดี เทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำ และเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศ เป็นต้น ภายใต้ชื่อ Water Business and Environment Department ในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับงานบริการเป็นอันดับแรก และยังมีทีมงานบริการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบในธุรกิจเดียวกัน พร้อมทั้งมีเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัย สามารถรองรับงานซ่อมบำรุงของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเรามีศูนย์บริการลูกค้าอยู่ทั่วประเทศทั้งหมด 14 แห่ง และมีโครงการที่จะขยายเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกหลายแห่ง เพื่อรองรับการความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

นโยบายของเรา

” การขายสินค้าและบริการสินค้าให้ได้ตามที่ตกลงหรือที่ดีกว่า โดยพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง “

เกี่ยวกับเรา

ระบบผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม

  • เราออกแบบโดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และใช้พื้นที่น้อย จึงมีต้นทุนในการผลิตน้ำที่ต่ำกว่าเทคโนโลยีทั่วไป การควบคุมระบบแบบอัตโนมัติใช้งานง่าย เนื่องจากระบบควบคุมด้วยการสั่งโดยโปรแกรมอัจฉริยะ (Intelligent Program) สามารถออกแบบได้ครอบคลุมทุกช่วงกำลังการผลิต (ขึ้นกับความต้องการ)
  • แหล่งน้ำธรรมชาติมีอยู่โดยทั่วไปเราสามารถใช้น้ำดิบจากธรรมชาติได้ จากทุกแหล่งเพื่อมาผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับใช้ในระบบประปาสำหรับครัวเรือนทั่วไปหรือในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดอัตราการซื้อน้ำประปาส่วนกลาง
RO
ระบบ RO
ธรรมชาติ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
UF
ระบบ UF

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

การบำบัดน้ำเสีย หมายถึง การกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไปหรือเหลือน้อยที่สุด เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำเสียจากแหล่งต่างกันจะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำมีหลายวิธี คือ กระบวนการทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ดังนั้นเราจึงออกแบบโดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้รองรับต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละภาคอุตสาหกรรม

6
น้ำเสีย&น้ำจืด

ระบบผลิตน้ำดื่มจากน้ำประปา

ระบบผลิตน้ำดื่มจากน้ำปะปา

น้ำปะปามีความสะอาดสูงอยู่แล้ว จึงสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดได้ โดยผ่านกระบวนการผลิตน้ำดื่มตามที่สำนักคณะกรรมการอาหารปละยา กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

13

รถผลิตน้ำสะอาด(น้ำดื่ม/น้ำใช้) แบบเคลื่อนที่ได้

รถผลิตน้ำสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายทุกสถานที่เพื่อรองรับและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในชุมชน พื้นที่ประสบภัยและถิ่นทุรกันดาร สามารถใช้น้ำคลอง น้ำท่วม มาผลิตได้ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ที่มีมาตรฐานองค์การอนามัยโลกอยู่ในชุดเดียวกันกำลังการผลิตตั้งแต่ 600-6,000 ลิตร/ชั่วโมง ดูแลรักษาง่าย เยื่อกรองมีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

น้ำดื่ม
Ozonator

ปัจจุบันการนำโอโซนมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคกลายเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมในระบบบำบัดน้ำ เนื่องจากระบบโอโซนสามารถกำจัดโลหะหนัก, แบคทีเรียและกลิ่นได้ นอกจากนี้โอโซนยังมีคุณสมบัติในการฟอกสี จึงมีการนำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำดื่ม ซึ่งน้ำที่ผ่านระบบโอโซนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสระว่ายน้ำ, สปา, การเกษตร, ฟาร์มปศุสัตว์และระบบกระจายน้ำ

Ozanator

ระบบผลิตน้ำจืดจากทะเล

ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

สำหรับในพื้นที่ๆไม่มีแหล่งน้ำจืดและท้องถิ่นทุรกันดาร เช่น เกาะต่างๆ สามารถผลิตน้ำดื่มและน้ำใช้ได้อย่างปลอดภัย ไร้สารตกค้าง โดยใช้ระบบ RO ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้กับน้ำทะเลได้

RO1
ทะเล

ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

UV Sterilizer

การฆ่าเชื้อด้วยอุลตร้าไวโอเล็ต โดยใช้แสงอุลตร้าไวโอเล็ตคลื่นสั้นส่องในน้ำ เพื่อกำจัดจุลินทรีย์, แบคทีเรีย, ฟังไจ, ไวรัส, สาหร่ายและปรสิตได้ นับเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีผลต่อคุณภาพของน้ำ

UV
Chlorine

คลอรีน เป็นสารเคมีที่ใช้สําหรับฆ่าเชื้อโรคโดยการทำลายเอนไซม์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเจริญเติบโตของเซลล์สิ่งมีชีวิต คลอรีนยังสามารถกำจัดสาหร่าย ตะไคร้น้ำ ตลอดจนรส กลิ่น และสีของน้ำ  ทั้งนี้การการใช้คลอรีนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพควรจะต้องมีปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย

ClO2

ก๊าซคลอรีนไดออกไซด์ถูกนำมาใช้ในระบบบำบัดน้ำมามากกว่า 30 ปีแล้วในอเมริกาและยุโรป สามารถกำจัดจุลชีพและเชื้อโรค สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, สระว่ายน้ำ ,ระบบบำบัดน้ำและ cooling tower

ChCi
bgAC