ระบบการกรอง ( Filtration )

ระบบการกรอง ( Filtration ) คือ เป็นการกรองน้ำผ่านสารกรอง( Media filter )หลายชนิด เพื่อตอบสนองการกรองน้ำที่เหมาะสมต่อความต้องการ เราจึงออกแบบถังกรองแต่ละประเภทให้เหมาะสมต่อการใช้งานและการล้างย้อนเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

Filtration

ถังกรองทราย (Sand filter)

ภายในบรรจุด้วยกรวดทรายที่คัดขนาดเป็นชั้นๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กลงมาใหญ่ สามารถกำจัดความขุ่นและสารแขวนลอยในน้ำได้

ลักษณะการใช้งาน
– ใช้กรองก่อนที่น้ำจะเข้าสู่กระบวนการบำบัด
– ใช้กรองน้ำใต้ดินและน้ำผิวดินก่อนนำน้ำไปใช้งาน
– สามารถกำจัดอนุภาคขนาด 40 ไมครอน ขึ้นไป

ตารางsand

ถังกรองคาร์บอน (Carbon filter)

ภายในบรรจุด้วย  Activated Carbon และทรายคัดขนาด สามารถกำจัดสารอินทรีย์, คลอรีน, กลิ่น, รสชาติ และสีในน้ำได้

ลักษณะการใช้งาน

– ช่วยให้น้ำดื่มมีรสชาติที่ดีขึ้น

– สามารถกำจัดอนุภาคขนาด 10 ไมครอน ขึ้นไป

– ช่วยยืดอายุการใช้งานของเรซินและ RO Membrane

carbon

ถังกรองสนิมเหล็ก (De-Iron filter)

ภายในบรรจุด้วย Birm หรือ Manganese green sand และทรายคัดขนาด สามารถกำจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำได้

ลักษณะการใช้งาน

– สามารถกำจัดสีเหลืองและสีแดงที่เกิดจากเหล็กและแมงกานีส

– กำจัด Fe 2+ และ Fe 3+ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนในระบบอื่นๆ

de iron