Services 2017 Overhaul pump โรงงานโฟร์โมสต์

งาน Overhaul & Rewinding FLYGT Pump ซึ่งเป็นปั๊มสำหรับเติมอากาศให้กับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานโฟร์โมสต์
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า เฟรช (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ